<< Previous Next >>

Natrix tessellata for Bayram Gocmen


Natrix tessellata for Bayram Gocmen
Photo Information
Copyright: Nasit IGCI (montivipera) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 230 W: 2 N: 115] (383)
Genre: Animals
Medium: Color
Date Taken: 2008-05-03
Categories: Reptiles
Exposure: f/2.8
Photo Version: Original Version, Workshop
Theme(s): Bayram's Favorites-1, Dedications to Bayram [view contributor(s)]
Date Submitted: 2008-07-16 23:11
Viewed: 10654
Favorites: 3 [view]
Points: 33
[Note Guidelines] Photographer's Note
You see a Dice Snake with "playing possum" behaviour in this post. It was photographed while it was crossing the road. AND I WOULD LIKE TO DEDICATE THIS POST TO MY BELOVED LECTURER (TEACHER) BAYRAM GOCMEN (boreocypriensis) for his great supports and helps during my undergraduate works. I'm hoping to do many works with him and continue teaching from him in the future.

----------------------------------------------------

Natrix tessellata (Laurenti, 1768) (Dice Snake)

Recognition:

A Colubroid “semi-venomous (rear-fanged)” snake up to 120 cm total length. It has a slender neck. Preoculare 2-4 (There’s 1 in N. natrix, a widespread Nartix species in Turkey), supralabialia 8, dorsalia 19 (commonly), ventralia 155-190. Dorsal scales are keeled.

Colour and Pattern:

Dorsal is olive-green or greyish-brown with black or white markings on it. Sometimes, whole black “melanistic” forms can be seen. There’s a marking on the neck with a “reverse V” shape. Ventral is pink or yellowish-white in the front, with black markings on it (You can see in the workshop). It (ventral) is black in posterior part of the body, with yellowish or pinkish-white markings.

Biology-Ecology and Distribution:

They live near the rivers or lakes or around. They hibernate together in large groups. They can move easily in the water. It spreads a bad-smelling secretion or gase from cloaca when it’s disturbed. Sometimes it doesn’t move and seems to be dead (like N. natrix). A phrase “playing posum” or a term “thanatosis” is used for this behaviour.

They feed mainly on fish, also they feed on amphibians and other aquatic animals. During the mating season (March, April, May) they congregate in large groups. They lay egg in usually in July and one clutch consist of 2-25 egg. The young snakes hatch in early September.

It distributes from West Europa (from France in the west) to western China, including Turkey, southern Russia, Afghanistan and Pakistan. Also its distribution includes the Middle East (from Syria to Yemen) and northeastern Egypt. It’s found in all regions in Turkey with a vertical distribution up to 2500 m.

Venom:

It’a “semi-venomous” or “rear-fanged” snake (opisthoglyphous). Because venom fangs are located on the back of the maxilla and their venom is not dangerous for human, it’s called like that (semi-venomous). There are 4 (5?) rear-fanged snake species in Turkey and they are not dangerous for human. But some rear-fanged species that are not distributed in Turkey are dangerous (even fatally) to man (such as Boiga spp., Dispholidus spp.). Colubrid venom is neurotoxic in general. The LD50 for the venom of N. tessellata is 25.0 (microg/g) in mice. Its venom shows arginine esterase, acid phosphatase, alkaline phosphatase, protease and phosphodiesterase actvity.

Systematics is at the end of the note.

****************************************************

Bu gönderimde hareketsiz kalarak ölü taklidi yapan bir Su Yılanı görüyorsunuz. Karşıdan karşıya geçerken, asfalt yol üzerinde fotoğraflandı. BU GÖNDERİMİ, LİSANS BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜM ÇALIŞMALARDAKİ YARDIMLARI ve DESTEĞİ İÇİN SEVGİLİ HOCAM BAYRAM GÖÇMEN (boreocypriensis)’e ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM. Gelecekte de birlikte bir çok çalışma yapmayı ve bilgisinden faydalanmaya devam etmeyi ümit ediyorum.

----------------------------------------------------

Natrix tessellata (Laurenti, 1768) (Su Yılanı)

Tanımı:

Toplam uzunluğu 120 cm kadar olabilen, ince boyunlu ve “yarı zehirli” bir yılandır (Colubroid). Gözün önünde 2-4 preocular plak bulunur (Türkiye’de yaygın olarak bulunan N. natrix türünde bu sayı 1’dir). Sırt pulları bariz karinalıdır. Supralabialia 8, sırt pulları 19, ventralia 155-190’dır.

Renk ve Desen Özellikleri:

Dorsali zeytuni, zeytuni yeşil ya da gri-kahverengidir ve üzerinde siyah veya beyaz lekeler vardır. Bazen tamamen siyah olan formları da olabilir. Ense kısmında çoğunlukla “ters V harfi” şeklinde bir leke bulunur. Ventrali, ön tarafta pembemsi veya sarımsı beyaz olup, üzeri siyah lekelidir (WS’de görebilirsiniz). Arka tarafta ise zemin rengi siyahtır ve bu zemin üzerinde sarımsı yahut pembemsi beyaz dağınık lekeler bulunur.

Biyolojik-Ekolojik Özellikleri ve Yayılışı:

Dere ve göl kenarlarında veya buralara yakın yerlerde yaşarlar ve toplu halde kış uykusuna yatarlar. Suyun içinde de rahatlıkla hareket edebilirler. Rahatsız edildiklerinde kloak bezlerinden pis kokulu gaz veya sıvı çıkarırlar. Bazen hareketsiz kalarak veya ters dönerek ölü taklidi yapar (N. natrix gibi).

Daha çok balıkla beslenirler, kurbağa ve diğer su hayvanlarıyla da beslenebilirler. Çiftleşme mevsimlerinde (Mart, Nisan, Mayıs) büyük gruplar halinde toplanırlar. Yumurtlama genellikle Temmuz ayında olur ve bir seferde 5-25 kadar yumurta bırakırlar. Yavrular Eylül ayının başlarında yumurtadan çıkarlar.

Batı Avrupa’dan (batıda Fransa’dan), Türkiye Rusya’nın güneyi, Afganistan ve Pakistan’ı da kapsayacak şekilde, Çin’in batısına kadar ve yayılışı vardır. Orta Doğu’da ise Suriye’den Yemen’e kadar yayılmıştır, ayrıca Mısır’ın kuzeydoğusunda da bulunmaktadır. Türkiye’nin her yerinde bulunur. Deniz seviyesinden 2500 m’ye kadar çıkabilirler.

Zehri:

Bu tür, “yarı zehirli” olarak isimlendirilen yılanlardandır (opisthoglyphous). Zehir dişleri maksil kemiğinin arka tarafında bulunduğundan ve zehirleri genellikle insan için tehlikeli olmadığından bu isim verilmiştir. Türkiye’de 4 (5?) “yarı zehirli” yılan türü vardır ve insan için tehlikeli değillerdir, ancak Türkiye’de yayılışı olmayan bazı yarı zehirli yılan türleri insan için tehlike arz edebilir ve hatta öldürücü olabilir (ör: Boiga spp., Dispholidus spp.). Colubridlerin zehri genellikle sinir sistemi üzerinde etkilidir (nörotoksik). N. tessellata zehrinin faredeki LD50 değeri 25.0 (mikrog/g) olarak belirlenmiştir. Zehir, arginin esteraz, asit fosfataz, alkalin fosfataz, proteaz ve fosfodieasteraz aktivitesi göstermektedir.

Sistematiği (Systematics):

Regnum (Alem): Animalia
Phylum (Şube): Chordata
Subphylum (Altşube): Vertebrata
Class (Sınıf): Reptilia
Order (Takım): Squamata
Suborder: Serpentes (Ophidia)
Superfamily: Colubroidea (Caenophidia, Xenophidia)
Family: Natricidae*
Genus: Natrix
Species: N. tessellata

*The family Colubridae have been considered as a large family that includes most of the snakes. But according to the recent genetic studies, it's now considered as a superfamily (Colubroidea) and Natricidae is a seperate family under it. Some authors put it under the family Colubridae as a subfamily, Natricinae.

Best Regards,
Nasit IGCI.

*Geleneksel olarak Colubridae ailesi, yılanların birçoğunu kapsayan büyük bir aile olarak kabul edilmektydi. Ancak son zamanlarda yapılan genetik çalışmalar ışığında, bu grubun tamamı bir süperaile (Colubroidea) olarak kabul edilmektedir ve Natricidae, bunun altında ayrı bir aile olarak alınmaktadır. Bazı yazarlar bu kategoriyi Colubridae ailesinin altında, Natricinae alt ailesi olarak almaktadır.

Saygılarımla,
Naşit İĞCİ.

Kaynaklar (References):

--Başoğlu M, Baran İ. (1977). Türkiye Sürüngenleri Kısım II: Yılanlar (Reptiles of Turkey Part II: The Snakes). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 81. 218 p. Bornova, İzmir.
--Budak A, Göçmen B. (2005). Herpetoloji (Herpetology). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No. 194. 226 p. Bornova, İzmir.
--Chiszar D, Smith HM (2002). Colubrid envenomations in the United States. J. Toxicol.–Toxin Reviews. 21 (1&2): 85–104.
--İğci N. Arazi gözlemleri (Herpetological observations).
--Lawson R, Slowinski JB, Crother BI, Burbrink FT. (2005). Phylogeny of the Colubroidea (Serpentes): New evidence from mitochondrial and nuclear genes. Molecular Phylogenetics and Evolution. 37: 581-601.
--Mackessy SP. (2002). Biochemistry and pharmacology of colubrid snake venoms. J. Toxicol.–Toxin Reviews. 21 (1&2): 43–83.
--Ovadia M. (1984). Embriyonic development of Duvernoy’s gland in the snake Natrix tessellata (Colubridae). Copeia. 516-521.
--Vidal N, Delmas A-S, David P, Cruaud C, Couloux A, Hedges SB. (2007). The phylogeny and classification of Caenophidian snakes inferred from seven nuclear protein-coding genes. C. R. Biologies. 330: 182-187.
--TIGR Reptile Database.
--Wikipedia.

boreocypriensis, kaytan, zulfu, cypturk, spalaxtr, xTauruSx, haraprasan, vral, bahadir, goldyrs, rkailas, ammodytes, rousettus, anemone, Argus has marked this note useful
Only registered TrekNature members may rate photo notes.
Add Critique [Critiquing Guidelines] 
Only registered TrekNature members may write critiques.
Discussions
ThreadThread Starter Messages Updated
To mehmetarslan: Teşekkür.montivipera 1 09-11 12:24
To rousettus: Teşekkür...montivipera 1 09-10 05:47
To rkailas: Thanks & on playing possummontivipera 1 07-24 00:54
To goldyrs: Thank you.montivipera 1 07-22 22:55
To yasemin: Thank you.montivipera 1 07-22 22:54
To bahadir: Teşekkürmontivipera 1 07-22 22:53
To vral: Thank you.montivipera 1 07-22 22:52
To meyerd: Thanks.montivipera 1 07-22 22:51
To haraprasan: Thanks.montivipera 1 07-22 22:50
To xTauruSx: Teşekkürmontivipera 1 07-22 22:50
To cypturk: Teşekkürmontivipera 1 07-22 22:49
To zulfu: Teşekkür.montivipera 1 07-22 22:49
To boreocypriensis: Selamlar...montivipera 2 07-17 00:26
To spalaxtr: Teşekkürler.montivipera 1 07-17 00:18
You must be logged in to start a discussion.

Critiques [Translate]

Naşit merhaba,
Kafa bölgesindeki ve gözdeki nbetlik özellikle çok iyi. Ancak kafa öne doğru düşünce hayvan ölü gibi çıkmış. Keşke kafa hemen gerisindeki gövde kıvrımının üzerinde dursaymı. Bir de kuyruğun görüntü alanının dışında kalması şanssızlık olmuş. Bu konuda da Bayram hocanızdan öğrenecek şeylerin var gibi.
Ancak Bayram hocanızın bu güzel hediyeyi beğendiği kesin.
Selamlar.

Hi Naşit,
Thank you very much for your kind dedication and compliments and also thanks for this wonderful capture of this opisthoglyph snake showing its one of defensive behaviours, "playing possum". As you known it also relased aerosol bad smells from anal regions like skunks:D [Of course it is not possibl to show the later case in a photograph:)]. Your presentation is also perfect!
TFS and indebted to you for this pleasant dedication to me! I'm taking this in to my favorites!
By the way, I also congratulate you that you are graduated two weeks ago I think! We hope to see you beetween us when you gain the MSc exams.
With my best wishes and regards,

Bayram

 • Great 
 • zulfu Gold Star Critiquer [C: 685 W: 0 N: 2] (43)
 • [2008-07-17 0:54]
 • [+]

Selam Naşit, Su yılanının davranış biyolojisine ilişkin nefis bir belge ve Bayram Hocamıza harika bir dedikasyon. Mustafa hocanın dediği gibi ortalayrak çekseymişin daha da güzel olacaktı. Ama bence bilimsel değeri son derece önemli bir döküman. Eline sağlık.

Mehmet

nasit merhaba... tam da uzmanina gore hediye:)... eline saglik... verdigin bilgiler de cok guzel... tesekkurler... cypturk

Selam Naşit, konu ve dedikasyon çok güzel. notları da çok güzel hazırlamışsın. eline sağlık.
Deniz

Hi Nasit,
A lovely capture of this beautiful snake in a nice behavior of defensing itself. Superb composition with lovely details. Very good dedication for Sir Bayram. Thanks a lot for sharing.

 • Great 
 • meyerd Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 585 W: 64 N: 2238] (7531)
 • [2008-07-17 2:14]
 • [2] [+]

Hi Nasit,
its a rare shot you achieved, and its technically perfect. That makes the picture so interesting and top class. Your text that goes with it is much appreciated too. Thanks!
Best regards
Dietrich

 • Great 
 • vral Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 65 W: 1 N: 218] (1049)
 • [2008-07-17 4:54]
 • [+]

Hi Nasit,

Well captured death deceit behavior of this snake. Details and colors are good. Fantastic gift for the teacher BAYRAM. Good luck for your studies.

thanks a lot for sharing
vral

Selam Naşit nefis bir belge. Kutlarım seni. Ayrıca hocamıza da güzel Zaten beğenmiş. Eline sağlık. Selamlar.
Bahadır

Hi Nasit...Excellent notes you wrote about this snake...Congratulation to you, that graduated weeks ago....Picture look amazing and good choice dedication for Bayram...
Have a great holiday..
Leyla

Anything dedicated to Bayram is less, if you know what I mean...He is such a wonderful person.
And this is a lovely shot, very well framed, and captured!
All the best, Nasit..and keep up the good work!

Goldy

Hi Nasit

This is a beauty - excellent details and light. What a strange pose though, with its head resting limply on the ground - why do they play the possum?. Nicely composed as well.

TFS and Best
Ravi

merhaba Naşit, cok hoş bır kare olmuş, eline sağlık. guya ölü taklıdı yapıyo ama aslında etrafı nasıl da seyredıyor :D
görüşmek uzere
filiz

merhaba naşit,
Bilgiler mükemmel.

Naşit merhaba
bu Bayram hocanız size nefes aldırmıyor mu ki ayda yılda bir fotoğraf eklersiniz:) yoksa grubun en tembeli senmisin ki üçte kalan Deniz, Mehmet ve Bahadıra göre biraz daha fazla gönderebildin:)) tabiki şaka sözlerim. ancak daha fazla çekimlerinizi bekliyorum. bu güzel çekimin için de kutlarım. güzel bir konuya güzel bir örnek vermiş, olayı gayet başarıyla görüntülemişsin. ellerine sağlık, selamlar.

Hellow Nasit,
Nice quick thinking to have captured this little snake while it was crossing the road, they are usually quite quick.Good details and colouration shown.
erwin...

 • Great 
 • Argus Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 5038 W: 260 N: 15594] (50626)
 • [2010-11-28 8:26]

Merhaba Nasit,
A fine capture of Natrix tesselata 'playing possum'. The sharpness is excellent where needed with natural colours ina pleasing composition.
Thanks and kind regards,
Ivan

Calibration Check
0123456789ABCDEF